72 WÊ Ê ¥Ê Ê 18 DÊ Ê ¥Ê Ê 34 H
Satin Brass Finish on Tubular Steel base
Faux Cream Shagreen in Starburst Pattern
Brass Handle detailing